Del IV – Verktyg och aktiviteter

3. Pressmeddelandet

Många böcker har försökt att lära ut konsten att skriva bra pressmeddelanden, men det ska du veta, det finns inte någon absolut vetenskap på området. Det finns lika många olika stilar på pressmeddelanden som det finns företag som skickar ut dem. Det finns dock några grundläggande regler du bör följa och dem ska jag ge dig nedan. Men innan vi går vidare vill jag visa dig vad journalisterna själva säger om saken. En av frågorna jag ställde i den enkätundersökning jag gick ut med då jag skrev den här boken var: Hur ser ett bra pressmeddelande ut och vad bör man undvika när det gäller pressmeddelanden (längd, utformning, innehåll)? Och så här svarade några av journalisterna:

Späcka inte meddelandet med tekniska termer och fackspråk och använd inte en jargong som råkar vara ”inne” för tillfället. Kort, koncist, sakligt och på ett vårdat språk, kan vara en ledstjärna.
Mats Andersson, chefredaktör, Uppsnappat

Att det framgår tydligt vad det handlar om och att det finns bilder och priser på eventuella produkter. Ha med tydlig information om vem man kan kontakta om man är intresserad. Att det är kort är inte det viktigaste, men det måste vara väldisponerat så att man ser tydligt i rubrik och första raderna vad det handlar om. Sedan är jag bara glad om det finns ordentligt underlag med om man vill läsa mer. Men då ska det vara faktamaterial, inte färdiga intervjuer och dylikt.
Lotte Ivarson, redaktionschef, Allt i Hemmet

Tydligt språk, inga överdrifter, inget reklamspråk, utan hårda fakta.
Mats J Larsson, Redaktionschef, Dagens Nyheter

Skriv kort och koncist, så objektivt som möjligt, viktigast först.
Stefan Renström, Nattchef, GP

Bra pressmeddelanden måste ha en rubrik som fångar ögat.
Åsa Lundegård, redaktionssekreterare, Amelia

Ett bra pressmeddelande bör innehålla bara det allra viktigaste. Kontaktpersoner med alla anknytningar bör finnas, liksom även adress på företaget. Handlar det om en ny produkt ska alltid cirka konsumentpris finnas angivet liksom gärna en bild. Hur ska man kunna jämföra en vara med andra om man inte har en aning om vad den kostar på ett ungefär.
Anna Förster, Redaktionssekreterare, Allt om mat

En sida, inte mer. Klar ämnesrubrik, bra sammanfattning, kontaktpersoner och adresser.
Jane Bergstedt, reporter, Chef

Inte för långt, inte för mycket reklam, inte för många facktermer.
Britt-Marie Walldén, Chefredaktör, Säljaren

Börja med det viktigaste, berätta basfakta och det man vill få fram. Skriv inte ”säljigt”, håll dig kort och skriv rakt på sak.
Daniel Hirsch, Nyhetschef, Restauratören Nyheter

Det ska vara kort, fokusera på det som är journalistiskt intressant, dvs intressant för våra läsare.
Ingemar Brink, Projektredaktör, Borås Tidning

Substansen ska avgöra längden. Börjar det bli för blajigt slutar man läsa och riskerar alltså att missa viktiga saker som står i slutet.
Torun Reinhammar, Chefredaktör, Nyhetsbyrån Direkt

Det är informativt, kortfattat och innehåller alla fakta som behövs, telefonnummer etc till ansvariga. När, var, vad, hur, och varför är viktiga ingredienser. En massa snömos som döljer eller gör det svårt att se fakta är direkt förödande för ett pressmeddelande. Sådant kan skickas med i en egen bilaga. Vi arbetar under stor tidspress och har inte tid att läsa långa pressmeddelanden.
Cjell Fransson, tf redaktionsansvarig, TV4 Jönköping

Först en kort sammanfattning om vad det handlar om. Där ska framgå produkt/tjänst, plats och tid för eventuellt pressmöte. När det gäller enskilda produkter är det alltid av intresse med konsumentpris och svensk agent. Bilder är viktiga eftersom vi är en bildtidning. Bifoga gärna utskrifter och hänvisa till en hemsida där vi kan ladda ner en högupplöst bild.
Roger Nyström, Reporter, Hus & Hem

Kort, koncist, faktarikt. Inga skönmålningar, de genomskådas. Tydlig information vart man ska vända sig om man vill veta mer.
Kersti Forsberg, Redaktionschef, Helsingborgs Dagblad

Ditt mål bör alltid vara att göra journalisternas jobb så enkelt som möjligt och att skicka ut pressmeddelanden som redaktionerna har användning av. Mycket av journalisternas arbete består i att välja bort material i den informationsmängd de översköljs av. De väljer bort nyheter som inte intresserar deras läsare, lyssnare eller tittare, de väljer bort material som saknar nyhetsvärde och de väljer bort material som är för ”säljande”.

Det bästa är om dina pressmeddelanden ger journalisterna tillräckligt med information för att skriva en artikel eller notis utan att behöva kontakta dig för att få mer information. Men trots att ditt pressmeddelande innehåller relevant information och är bra formulerat och utformat, så är det inte alltid det genererar publicitet. Det kan komma sig av många olika orsaker och det är något du måste acceptera. Nedanstående tips och råd garanterar inte att dina pressmeddelanden leder till publicitet, men däremot att de blir så bra som möjligt och därför har bättre chans att undgå papperskorgen.

I det följande går jag igenom pressmeddelandets innehåll och utförande från början till slutet av arket. Du får även en del tips om hur du bör göra när du ska skicka ut dina meddelanden. Jag börjar med pressmeddelandets överskrift:

Överskriften

Det ska framgå tydligt vad det är för dokument journalisten får i sin hand, därför bör du överst på sidan skriva Pressmeddelande eller Pressinformation följt av dagens datum.

Infoga gärna ditt företags logotyp i toppen av ditt pressmeddelande. Det tydliggör vem som är avsändare. Men tänk på att din logotyp blir proportionerlig till meddelandet – varken för stor (påträngande) eller för liten (oansenlig).

Rubriken

Rubriken är det första journalisterna läser när de får ditt pressmeddelande i sin hand. Ofta avgör de på några få sekunder om det är värd att läsa vidare eller om det ska kastas i papperskorgen. I skrivskolan ovan fick du en del tips om vad du bör tänka på när du skriver rubriker, nedan får några till när det gäller rubriker i pressmeddelanden:

 

 • Ägna din rubrik ordentlig med eftertanke, men tänk på att den nästan alltid ändras av journalisterna/redigerarna. Därför är det viktigare att du skriver en informativ rubrik än att du letar efter en som du tror att redaktionerna vill använda.
 • Begränsa din rubrik till en rad. Om du behöver mer utrymme kan du använda dig av en så kallad dårrad (en förklarande rubrikrad ovanför huvudrubriken) eller nerryckare (en förklarande rubrikrad under huvudrubriken):
  Stororder till företaget AB
  – Vi behöver nyanställa 30 personer
 • Om du vänder dig till de lokala medierna, se till att den lokala vinkeln framgår i din rubrik (och/eller i ingressen).

 

Ingressen

Ingressen, som är det första stycket i ditt pressmeddelande, ska ge journalisten ett koncentrat av det viktigaste, det som är nyheten i ditt meddelande. Det ska räcka med att läsa ingressen för att göra sig en bild av vad ditt pressmeddelande handlar om. Som jag tipsade dig om i skrivskolan ovan så ska du alltid försöka att besvara frågorna vad?, var?, när? och vem? i din ingress. Svaren på frågorna hur?, varför? och vilka konsekvenser? kan du ge senare i pressmeddelandet. Tänk även på följande:

 • Ingressen bör inte vara längre än fyra rader.
 • Markera att det är en ingress genom att ha den i fet eller kursiv stil.
 • Din ingress kan även innehålla ett citat, men se då till att det verkligen är ett viktigt uttalande och inte en allmän fundering.

 

Brödtexten

Brödtexten är den löpande texten i ditt pressmeddelande och i den vidareutvecklar du svaren på frågorna vad?, var?, när? och vem? men också, som sagt, frågorna hur?, varför? och vilka konsekvenser? Nedan följer några fler råd och tips:

 

 • Skriv ”journalistiskt”
  Skriv din brödtext som journalister skriver sina nyhetsartiklar: huvudpoäng och slutsats först, därefter förutsättningar och konsekvenser, premisser, detalj- och bakgrundsinformation. Det ska vara möjligt att stryka texten bakifrån utan att det får betydelse för huvudpoängen i ditt pressmeddelandet.
 • En nyhet per pressmeddelande
  Se till att ditt pressmeddelande bara innehåller en nyhet. Att informera om flera nyheter i ett och samma pressmeddelande, blir förvirrande. Har du fler nyheter att förmedla, dela upp dem och skicka ut separata pressmeddelanden för var och en av dem.
 • Infoga citat om det tillför något
  Infoga gärna citat i dina pressmeddelanden, men inte per automatik. Ha bara med citat om de verkligen tillför något. Det kan vara bedömningar, förutsägelser eller prognoser etc och se till att dina citat enbart kommenterar den aktuella nyheten och inte far iväg i perifera funderingar. Här är några fler saker att tänka på när det gäller citat:
 • Se till att det är den på ditt företag som är mest insatt i ämnet för pressmeddelandet som uttalar sig. Handlar meddelandet om företaget i sig, kanske vd ska uttala sig, handlar det om en produktnyhet bör utvecklings- eller försäljningschefen hellre göra uttalandet. Ännu bättre än att du/ni själva uttalar er i pressmeddelandet är om någon betydande kund, eller oberoende expert uttalar sig. Det ökar trovärdigheten eftersom du och dina medarbetare förväntas uttala er positivt om ert eget företag.
 • Uttalanden av typen Vi tror att denna produkt är den bästa på marknaden idag tillför inte mycket, hoppa över det. Om du däremot kan säga Denna produkt har förbeställts av 30 kunder och beräknas öka vår omsättning med 20 procent, så är det intressant. Basera alltid innehållet i ditt pressmeddelande på fakta och inte på personliga åsikter.
 • Försök att göra varje citat så kort och koncist som möjligt. Om det är längre kan du, för att öka läsbarheten, använda dig av metoden: säger XX och fortsätter: Det kan se ut så här:
  – Vi har valt att förlägga vår verksamhet i Järna, säger XX, försäljningschef på Företaget AB och fortsätter:
  – Det var den naturliga platsen för att…
 • Bästa placeringen av citat är från mitten eller mot slutet av pressmeddelandet. Då får läsaren möjlighet att sätta sig in i din nyhet innan han eller hon presenteras inför eventuella åsikter och kommentarer.
 • Ge journalisterna alla fakta
  Det finns de som tror att om de utelämnar vissa uppgifter som exempelvis var man kan köpa en produkt eller vad den kostar, så kommer nyfikna journalister att ringa och fråga. Det är fel. Pressmeddelandet hamnar istället i papperskorgen.
 • Om längd och form
  Försök att hålla dina pressmeddelande så korta som möjligt. Bäst är om du kan hålla dig till en A4-sida, men skulle det vara så att ditt meddelande inte får plats på en sida är det bättre att använda två sidor än att pressa in allt på en. Tänk också följande:
  – Skriv kort och koncist. Dina meningar bör inte innehålla fler än 20 till 25 ord. Längre meningar än så försämrar läsbarheten.
  – Dela upp din text i stycken, men se till att styckena blir så korta som möjligt. Tre till fem meningar eller fem till åtta rader text är lagom. Markera nya stycken genom dubbelt mellanslag.
  – Skriv med ett och ett halvt eller dubbelt radavstånd och ha goda marginaler på båda sidor om texten.
  – Då det är möjligt, dela upp dina fakta i punktlistor.
  – Om ditt pressmeddelande sträcker över flera sidor bör du numrera sidorna, förslagsvis enligt modellen 1 (2) eller sida ett av två.
  – Om ditt pressmeddelande är längre eller innehåller flera olika aspekter av din nyhet, bör du dela upp texten med hjälp av korta informativa mellanrubriker.
  – Markera gärna slutet på ditt pressmeddelande med tre # # #.
 • Skriv så att man förstår
  Överskatta aldrig läsarens förmåga att förstå det du skriver. Det ska, oavsett tidigare erfarenhet eller utbildningsnivå, vara lätt att förstå vad du menar och hänga med i ditt pressmeddelande. Skriver du exempelvis om en bils transmissionssystem bör du använda ett språk som kan förstås av en person som är helt obekant med bilar.

  Undvik så långt som möjligt utländska låneord, främmande och konstiga ord, slanguttryck, fackuttryck, förkortningar och metaforer. Vad du däremot kan göra är att ta fram två olika versioner av ditt pressmeddelande – ett enklare som du skickar till medier med en bred allmänhet som målgrupp, och ett mer avancerat som du skickar till bransch- och fackmedierna.

 • Om korrekturläsning
  Fel i sakfakta, stavnings- eller grammatikfel är självklart helt oacceptabla. Vilka signaler ger det läsaren? Jo, att meddelandet har skrivits ihop i en hast (det vill säga att det kanske inte är särskilt viktigt) eller att du saknar elementära kunskaper i det svenska språket, vilket naturligtvis inte heller ger något vidare bra intryck. Bemöda dig med att se till att allt blir korrekt! Kontrollera stavning, namn, titlar och eventuella siffror noga. Inga av dina pressmeddelanden får skickas ut utan att först bli maskinellt stavningskontrollerade och manuellt korrekturlästa.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Journalisterna måste ha möjlighet att få direktkontakt med den eller de personer på ditt företag som kan svara på deras frågor. Därför ska du alltid avsluta dina pressmeddelanden med relevanta kontaktuppgifter. Detta ska alltid finnas med:

 

 • För- och efternamn
 • Titel
 • Telefonnummer under kontorstid
 • Mobiltelefonnummer
 • E-postadress

 

I anslutning till kontaktuppgifterna rekommenderar jag dig att även infoga företagets postadress, telefonnummer, faxnummer och webbadress. Webbadressen är särskilt viktig i och med att du ofta kompletterar dina pressmeddelandet med mer information på hemsidan – eller hur?!

Bilagor

Om du vill ge journalisterna en utförligare bakgrundsinformation eller om du vill bifoga bilder eller en prislista till ditt pressmeddelande, är det alltid bäst att göra det på ett separat faktablad. Ange dock alltid i ditt pressmeddelande att du bifogat material och se till att det tydligt framgår vem som är avsändare även på dina bilagor. Personligen ser jag dock helst att du lägger ut allt ditt bakgrundsmaterial på ditt företags hemsida och hänvisar dit genom att ange webblänken i ditt pressmeddelande.

Sidfot med företagsfakta

I pressmeddelandets sidfot bör du, som service till de journalister som inte känner till ditt företag, infoga en kortfattad företagspresentation eller en boilerplate som det heter på PR- språk. Boilerplaten kan vara allt från två till sex rader lång och för att skilja den från huvudtexten bör du ha den i en mindre teckenstorlek, exempelvis åtta till tio punkters storlek. Exempel på fakta du kan ta med i din boilerplate är: verksamhetsbeskrivning, marknadsposition, omsättning, resultat , antal anställda, historik etc samt företagets webbadress.

Utskicket

Bäst är om du skickar dina pressmeddelanden i den form som mottagarna vill ha dem. För att ta reda på hur medierna vill ha det ställde jag i min enkätundersökning följande frågor – och fick följande svar:

Till vem ska man skicka ett pressmeddelande? Är det bäst att adressera sitt meddelande:

Alternativ / Andel (%) som valde alternativet

 

 • direkt till en enskild journalist? / 12
 • till redaktionen? / 32
 • till redaktionschefen? / 16
 • till redaktionssekreteraren? / 8
 • till nyhetschefen? / 32

 

Hur föredrar ni att få pressmeddelanden skickade till er?

Alternativ / Andel (%) som valde alternativet

 

 • Per e-post / 78
 • Per post / 15
 • Per fax / 7

 

Hur föredrar ni att få en inbjudan skickad till er?

Alternativ / Andel (%) som valde alternativet

 • Per e-post / 75
 • Per post / 21
 • Per fax / 4

 

Adressera alltså dina pressmeddelanden direkt till redaktionen eller till nyhetschefen och skicka dina pressmeddelanden och dina inbjudningar per e-post. Det är dock majoritetens önskemål, men det finns, som du ser, även de som föredrar att du adresserar dina pressmeddelanden till redaktionschefen och att du skickar ut dina pressmeddelanden och inbjudningar per post. Om du precis ska påbörja en kontakt med en ny publikation och du känner dig osäker på hur de föredrar att ta emot dina meddelanden – ring och fråga. En sak verkar dock vara säker, och det är att faxen har konkurrerats ut av e-posten. Nedan följer några fler råd och tips om hur du bör göra när du ska skicka iväg dina pressmeddelanden:

 

 • Glöm inte bort dina medarbetare! Se till att ditt pressmeddelande sprids internt innan, eller allra senast samtidigt som, det går ut till media. Alla medarbetare kan nämligen hamna i den situationen att de får frågor från exempelvis kunder som har läst om nyheten i tidningen. Då är det ju bra om de känner till vad som stod i det pressmeddelande som skickades ut.
 • Slösa inte din och journalisternas tid med att skicka dina pressmeddelanden till publikationer som inte har intresse av din nyhet. Att sammanställa en distributionslista för pressmeddelanden med relevanta medier, aktuella adresser, telefonnummer och e-postadress är ett måste.
 • Det förekommer att företag tar till de mest fantasifulla metoder för att få sina pressmeddelanden att stå ut från mängden. Det kan vara ett pressmeddelande tryckt på toalettpapper eller på insidan av en kaffeburk eller något annat. Det kanske väcker journalisternas nyfikenhet, men är långt ifrån en garanti för att meddelandet ska leda till publicitet. Personligen tycker jag att du ska spendera din PR-budget på vettigare saker.
 • Företag som Cision, Hugin, Newsdesk, NG News och Pir erbjuder hjälp med utskick av pressmeddelanden. Förutom att de har breda utskickslistor och kan nå stora delar av media inom loppet av några sekunder, publicerar de vanligen också pressmeddelandena på sina hemsidor. Dessa hemsidor besöks regelbundet av journalister. Det kan vara ett bra alternativ till att själv göra sina utskick.
 • När du skickar pressmeddelanden per e-post bör du skriva in texten direkt i e- brevet. Ett annat alternativ är att du endast skriver in rubriken och ingressen i e- brevet och ger en länk till din hemsida där du har lagt pressmeddelandet i dess helhet. Men se då till att länken verkligen leder direkt till pressmeddelandet och inte till förstasidan. Journalisten ska inte behöva leta efter meddelandet på din hemsida. Bifoga också gärna pressmeddelandet som ett separat pdf-dokument, men inte som word eller något annat ”ordbehandlingsformat” – alla rädda för att få sina datorer smittade med datavirus, vilket innebär att ditt meddelande löper stor risk att raderas istället för att läsas. Tänk också på följande:
 • Placera samtliga mottagare i Hemlig kopia-fältet. Att som journalist se att man är en del av en utskickslista som är längre än startlistan i Vasaloppet är inte särskilt inspirerande.
 • Skriv inte för långa ämnesrubriker. Försök att hålla dig under 60 tecken inklusive mellanslag och inled alltid med texten Pressmeddelande:
 • Använd inte hotmail eller liknande gratis e-postkonton. Det ger ett oprofessionellt och oseriöst intryck.
 • Publicera alltid ditt pressmeddelandet på ditt företags hemsida samtidigt som det skickas ut till medierna.

 

Tips:
Om det är första gången du skickar ett pressmeddelande till en mottagare, skicka med ett förfrankerat svarskort där du ber journalisten fylla i om han/hon är intresserad av att få meddelanden från ditt företag i fortsättningen. Skickar du e-post så kan du skapa en svarssida på din hemsida dit du länkar i ditt e-brev.

Var anträffbar

Efter det att pressmeddelandet har skickats ut är det viktigt att kontaktpersonerna finns anträffbara minst ett dygn framöver. Och om du har med en partner, kund eller någon annan extern kontaktperson i ditt pressmeddelande, är det viktigt att du poängterar att också han eller hon måste vara anträffbar efter det att meddelandet har skickats ut. Tydligen är det inte helt ovanligt att journalisterna har svårigheter med att få tag på företagens kontaktpersoner. Så här skrev några av de journalister som besvarade min enkätundersökning:

Se till att det alltid finns kontaktpersoner utsatta och att dessa inte är upptagna i möten hela dagen för pressmeddelandes utskick. Ring alltid upp så fort som möjligt om vi sökt er. Och var förberedd på att ”hoppa in i sändning” med kort varsel. Ibland kan det gälla inom 10 min.
Kajsa Wirén, Producent/programledare, Go’morron SR Västernorrland

Ibland går det inte att få tag på de som uppges kunna svara på frågor – dåligt.
Linda Vikström, reporter, Tidningen Entreprenör

Ha mejladress, telefonnummer och mobilnummer utsatta så att vi lätt kan kontakta för att få vetamer. Kontaktpersonen måste också vara kontaktbar och inte borta på konferens.
Ingemar Brink, Projektredaktör, Borås Tidning

Det är mycket dåligt om kontaktpersoner som står utsatta på pressreleaser inte är nåbara när releasen kommer.
Torun Reinhammar, Chefredaktör, Nyhetsbyrån Direkt

Alltså: var alltid tillgänglig, sätt dig inte i möten hela dagen, stäng inte av din mobiltelefon och kontrollera din e-postlåda med jämna mellanrum. Och du – var anträffbar även om situationen är obehaglig.

Åtta pressmeddelande-tabun

Som avslutning på detta avsnitt, tänkte jag varna dig för åtta olika saker som du absolut måste undvika i dina pressmeddelanden. Några av dem har jag redan snuddat vid, men de tål att upprepas.

1. De vanligaste felet i pressmeddelanden är att berömma sitt eget företag och de egna produkterna/tjänsterna. Journalister märker inom loppet av några sekunder om ditt meddelande är ett försök till gratis reklam. Den typen av pressmeddelanden går rätt i papperskorgen och du får rykte om dig att vara oseriös och oprofessionell.

2. Skicka aldrig ut samma pressmeddelande flera gånger. Får du ingen respons så är det bara att acceptera och gå vidare.

3. Om du absolut måste skriva ett pressmeddelande som är längre än en och en halv sida, gör det men räkna kallt med att varje stycke du skriver utöver detta, betyder en förlorad artikel.

4. Varje pressmeddelandet ska innehålla en tydlig nyhet. Om du staplar flera ”små” nyheter på varandra rör du bara till det och gör ditt huvudbudskap mindre synligt.

5. Fabricera inte information, försök inte att tänja på sanningen eller utelämna jobbiga detaljer. Väljer du ändå, trots min varning, att göra något av ovanstående, kommer du att bli avslöjad och avskrivas som oseriös.

6. Skicka inte försäljningsmaterial som annonser, broschyrer och dylikt till redaktionerna. Du kan informera om att materialet finns och fråga om journalisten är intresserad, men fråga först, skicka sedan.

7. Bry dig inte om att ge med en leksak eller någon annan gåva med ditt pressmeddelande. Det kommer inte att övertyga journalisten. Det är bara slöseri med din PR-budget.

8. Undvik superlativen, överdrifterna och framtidsprognoserna. Följande klichéer är att betrakta som absoluta tabun:

 

 • Ledande
  Till exempel: Företaget AB, som är ett av Sveriges ledande… Problemet är att alla anser det egna företaget vara ett av Sveriges ledande. Om ditt företag inte är större, mer framgångsrikt och mer ansett än alla andra, så är termen helt meningslös och vad värre är, den är pinsam. Så släpp formuleringen och använd en mer specifik beskrivning till exempel: ”Företaget AB, som 200X fick ensamrätt att.. det är fakta.
 • I framtiden
  Till exempel: Inom de kommande femton åren kommer företaget AB att övergå till att… Det som händer i framtiden vet ingen något om, därför är denna information helt onödig. Skippa den.
 • Unik
  Till exempel: Företaget AB:s unika laserteknik möjliggör för patienten att vara utan glasögon. Kom igen nu, det är väl inget unikt. Det finns många som behandlar synen med laserteknik och har gjort det under flera år nu. För att något ska kunna kallas unikt måste du kunna bevisa det. Kan du inte det använd heller inte ordet.
 • Banbrytande
  Till exempel: Företaget AB:s banbrytande lösning gör det möjligt att… På samma sätt som unik måste det kunna bevisas att forskningen är banbrytande för att kunna kategoriseras som sådan. Vem som helst kan kalla sin forskning, sin uppfinning eller sin produkt för banbrytande, men få kan bevisa det. Detta missbrukade ord har blivit en av de värsta pressmeddelande-klichéerna som finns.
 • Revolutionerande
  Till exempel: Företaget AB:s revolutionerande hårborttagningsmedel håller dig fri från generande hårväxt i ett helt år Det är klart, om medlet klarar det utan några allvarligare biverkningar så är det i sanning revolutionerande. Men precis som unik och banbrytande så är det så att de flesta nya produkter och tjänster snarare kan beskrivas som en utveckling av en tidigare produkt eller tjänst, men de kan knappast karaktäriseras som revolutionerande. Att tänja konceptet så hårt gör journalisten mer träffsäker när det gäller att pricka papperskorgen med ditt ihopskrynklade pressmeddelande.
 • Den mest avancerade
  Till exempel: Företaget AB:s lösning är den mest avancerade på marknaden och gör det möjligt att… Denna pressmeddelande-kliché är utom all kontroll. Det verkar som om allt är det mest avancerade som finns. Om din produkt i sanning är den mest avancerade på marknaden så måste du kunna bevisa det. Kan du inte det ska du heller inte använda ordet. Och nu när vi ändå håller på att stryka superlativ och självförskönande uttryck, så kan vi väl stryka ord somföregångare och spjutspetsteknik också, eller hur?

© 2009 Copyright: Bernd Schmitz

Mångfaldigande av innehållet i PR-handboken, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjuden utan medgivande av författaren.

Telefon

+46 (0)70 931 40 50