Del II – Så får du publicitet

3. Skapa publicitet trots intern nyhetstorka

Det är inte alltid som du har en egen nyhet att komma med. Faktum är att intern nyhetstorka snarare tillhör regeln än undantaget. Men det behöver inte betyda att du inte kan skapa publicitet för dig och ditt företag ändå.

Testa det här. Ta dagens morgontidning och bläddra igenom nyhets-, nöjes- och ekonomidelarna. Försök att se hur många av artiklarna och notiserna som har sitt ursprung i information som nått tidningen utifrån, det vill säga som inte nosats upp av tidningens egna journalister. Var särskilt uppmärksam på följande:

 

  • Citat från talespersoner
  • Detaljerad statistik
  • Undersökningar
  • Information om ett kommande evenemang
  • Artiklar skrivna av personer som vanligtvis inte skriver för tidningen

 

Hur många artiklar och notiser hittade du? Blev du förvånad över hur många det faktiskt var? Det finns de som påstår att ända upp till 80 procent av mediernas innehåll är baserat på information och artikelidéer som kommer till redaktionerna utifrån.

Genom att följa med i nyhetsflödet får du koll på vad som händer, vad som är aktuellt och vad som är ämne för debatt etc. Någonstans i allt det dags-, kvälls- och lokaltidningarna, bransch-, fack- och populärtidskrifterna skriver, finns det kanske en möjlighet för dig och ditt företag att figurera? Någonstans i allt det radio- och tv-kanalerna sänder finns det kanske något som skulle kunna kompletteras av din och dina medarbetares expertkunskaper? Utan att veta vem du är eller vad du sysslar med, vågar jag nästan lova att du har något att bidra med som skulle kunna intressera medierna.

För att hjälpa dig lite på traven och inspirera, har jag sammanställt några av de möjligheter till publicitet som finns ”där ute”. Det viktiga när du söker publicitet utan att egentligen ha något att komma med, är att du tänker brett. Dina idéer kan leda till artiklar i tidningar och inslag i radio- eller tv-program som normalt sett kanske inte ingår bland dem som bevakar din bransch.

Häng på i nyhetsflödet

Som sagt, häng med i vad som händer. Läs kontinuerligt tidningar, både on- och offline och följ med vad som sänds i radio och på TV. Om nyhetsbilden präglas av något som kan kopplas till din verksamhet, bransch eller specialkompetens, så har du möjlighet att få positiv respons från redaktionerna. Nedan har jag listat några av de tillfällen du kan och bör ”hugga” på:

Branschen i fokus

Alla branscher, även din, hamnar då och då i rampljuset. Det kan vara allt ifrån negativa orsaker som mutskandaler och kartellavslöjanden till mera positiva orsaker som att branschen upplever en försäljningsboom.

Om ditt företag tillhör de som drabbas av en negativ händelse, kan du ge medierna din version av det hela. Men undvik att söka publicitet bara i egenskap av ”bror duktig”. Du måste ha något relevant att komma med, gärna något som flera aktörer i branschen kan relatera till och se för allt i världen till att du själv har ”rent mjöl i påsen”.

Som jag sagt tidigare så är medierna alltid intresserade av goda nyheter, därför bör du inte missa tillfället att bli ett av de företag som framställs som lyckade exempel då din bransch upplever en försäljningsboom.

Trender hemma och utomlands

Håll koll på vilka trender som tas upp i medierna. Om någon trend har en koppling till din verksamhet, kan du kontakta redaktionerna och ge dem din ”syn på saken”. Men gör det så fort som möjligt, nya trender är bara ”heta” strax efter det att de upptäcks.

Försök också att höja blicken och studera vad som händer på trendfronten i utlandet. Sverige är det avlånga landet i norr ditt trender ofta kommer en bra stund efter att de anammats utomlands. Gör det till en vana att läsa några utländska tidningar (många av dem finns på Internet).

Aktuella situationer

Jag skulle kunna skriva en kilometerlång lista med olika exempel då olika företag skulle kunna koppla sin verksamhet till aktuella situationer. Kilometerlång var kanske och ta i, men det råder ingen som helst brist på tillfällen.

Exempel på situationer som kvalar in är då ”Mini-mercedesen” välte. Då hade exempelvis företagare som utvecklar stötdämpare, hjulupphängningar och krängningshämmare ett utmärkt tillfälle att kommentera eller bistå medierna med värdefull information.

Det händer saker varje dag och en vacker dag händer något som har koppling till din verksamhet. Håll ögon och öron öppna och agera snabbt när det blir din tur.

Bli en lokal vinkel till en nationell nyhet

De lokala medierna bevakar självklart inte bara sin direkta omgivning, utan är på ständig jakt efter lokala vinklar på nationella- och internationella nyheter. Om du har möjlighet att bli deras lokala vinkel, är din möjlighet att få publicitet stor.

Kom också ihåg att de stora dags- och kvällstidningarna likväl som de rikstäckande radio- och tv-kanalerna har ständig bevakning på vad som händer runt om i landet. Att ditt företag blir uppmärksammat i de lokala medierna, kan innebära att det får publicitet i riksmedierna kort därefter.

Undersökningar

Medierna är alltid öppna för resultat av nya undersökningar. Om du kommer på något att undersöka har du aktiverat ett av dina effektivaste verktyg i din PR-verktygslåda. En väl genomförd undersökning som resulterar i ett intressant och relevant resultat kan få stort genomslag i media.

Det finns egentligen ingen begränsning för vad som kan bli ämne för en undersökning. Det kan gälla bransch-, marknads- eller opinionsfrågor, trendanalyser, allmänhetens inställning till nya produkter eller tjänster etc. Men tänk på att medierna lätt uppfattar undersökningar som du gjort själv som statistiskt osäkra och/eller som ett försök till smygreklam. Lämna därför över själva utförandet av undersökningen till ett professionellt undersökningsföretag.

Ett annat sätt att öka din undersöknings trovärdighet (och minska kostnaderna) är att du gör den tillsammans med några andra företag eller ännu hellre tillsammans med en politiskt och/eller marknadsmässigt neutral organisation. Försök också att hitta någon oberoende expert på området som kan kommentera och undersökningsresultatet.

Förutom att offentliggöra ditt undersökningsresultat i pressmeddelandeform, kan du arrangera ett seminarium kring det eller skriva egna artiklar och debattartiklar.

Svara på statistisk och prognoser

Varje år produceras en mängd statistiska rapporter och analyser som innehåller prognoser om marknadsutsikterna och prisutvecklingen i Sverige. Dessa omnämns ofta i medierna.

Jag skriver inte om, utan när det kommer ny statistik eller nya prognoser som på ett eller annat sätt har koppling till ditt verksamhetsområde eller bransch, har du en möjlighet att ge kommentarer som du inte bör missa. När du stöter på något intressant och relevant – skriv ett brev till redaktören för någon tidning eller producenten för någon tv- eller radiokanal och förklara din syn på saken samt på vilket sätt du kan vara behjälplig i övrigt. Det är ett utmärkt tillfälle för dig att etablera dig som talesman för din bransch.

Håll koll på vilka rapporter som planeras. De kan komma från olika bransch- och intresseorganisationer och undersökningsföretag med flera. Giganten på området är statliga Statistiska Centralbyrån (SCB) som år 2007 utkom med 134 publikationer, skickade 367 pressmeddelanden och genomförde 10 400 uppdrag.

Bli talesman för din bransch

På tal om att bli talesman för din bransch – om du har tid, lust och möjlighet, anmäl ditt intresse att arbeta för din branschorganisation. Det är nämligen inte ovanligt att journalister vänder sig till dessa för att få branschspecifika frågor förklarade för sig eller för att få hjälp med att hitta lämpliga intervjupersoner.

Om du då arbetar för, eller är kopplad till, din branschorganisation kan de föreslå att journalisten tar kontakt med dig eller använder ditt företag som exempel. Ju fler gånger du föreslås och ju fler gånger du framträder i medierna, desto djupare etablerar du dig själv som talesman för din bransch och ditt företag som ett exempelföretag.

Tester och jämförelser

De flesta tidningar och tidskrifter genomför mer eller mindre ofta tester, jämförelser och betygsättningar av olika slag. Kanske har någon tidning någon gång ett test som involverar produkter eller tjänster liknande de du erbjuder i ditt företag?

Ring upp (test)redaktörerna på de publikationer som bevakar din bransch och fråga vilka tester och jämförelser som är inplanerade. Ett annat sätt är att söka i tidningarnas redaktionskalendrar som ofta ligger på deras hemsidor (ofta under rubriken ”annonsera”).

När du hittar ett test eller en jämförelse där dina produkter kan ingå, bör du erbjuda redaktionen ett recensionsexemplar. Gäller det istället ett test eller en jämförelse av tjänster, bör du bistå redaktionen med information om din tjänst och ge svar på de frågor de kan tänkas ha.

Blir det sedan din produkt eller tjänst som vinner testet eller får en topplacering i jämförelsen, ska du inte missa att använda resultatet i ditt övriga PR-arbete. Du kan exempelvis publicera det på din hemsida eller ta med det i ditt informationsmaterial… men det hade du säkert redan tänkt på själv.

Etablera dig som expert

Journalister har ofta behov av att tala med och få information från personer som har specialkunskaper, som kan förklara komplicerade sammanhang och ge initierade kommentarer. Men det råder något av en brist på personer som kan, vill eller har tid att stå till förfogande. Eftersom så få erbjuder sig och eftersom journalisterna gärna ser att nytt blod tillförs ”informationsvenen” har du stora möjligheter att själv hamna på journalisternas ”expertlista”.

Får jag fråga dig en sak: hur länge har du varit verksam i din bransch? Oavsett om du svarar ett eller 25 år, så är du något av en expert inom ditt område. Låt oss säga att du bara har varit igång i ett år. Då har du en erfarenhet som de som har varit i branschen i 25 år inte har – du vet nämligen vad som krävs för att på ett framgångsrikt sätt etablera sig i branschen just nu. Det är du expert på och den expertisen intresserar medierna. Du som har lyckats hålla dig kvar i branschen i 25 år har å andra sidan ovärderliga kunskaper och erfarenheter om vad som krävs för att driva ett framgångsrikt företag. De är du i det närmaste skyldig att dela med dig av.

Genom att erbjuda redaktioner som bevakar ditt verksamhetsområde din eller någon av dina medarbetares expertis, etablerar ni er snabbt som en nyttig resurs hos dem. Kanske kan du på sikt få en stående spalt där du svarar på läsarna frågor i någon tidning? Kanske blir du med tiden tillfrågad att skriva en artikel om din bransch eller ditt verksamhetsområde?

Skriv debattartiklar/insändare

Vad är ämne för debatt just nu? Vilka ämnen stöts och blöts ibland aktörerna i din bransch? Vilka ämnen stöts och blöts i största allmänhet i samhället? Om något av det som debatteras har anknytning till din verksamhet, ta vara på tillfället och ge dig in i debatten. Om någon ”attackerar” ditt företag eller bransch i en debattartikel eller liknande, be om att få lämna ett genmäle. Medierna älskar kontroverser och försöker så ofta som möjligt att få med flera åsikter för att belysa ett problem ur olika vinklar.

Du kan självklart också själv dra igång en debatt genom att ta upp något som engagerar eller irriterar dig. Kanske är det dags att dra igång en debatt när politiker och myndigheter fattar beslut om nya lagar och åtgärder som berör ditt företag eller om en studie uppvisar resultat du tycker är felaktiga?

Skriv fyllnadsmaterial

Fyllnadsmaterial – det låter inte särskilt glamoröst eller hur? Glamoröst kanske det inte är, men väl så nödvändigt. Föreställ dig jobbet att varje dag fylla en tidning som Dagens Nyheter eller Aftonbladet med innehåll. Personligen är jag djupt imponerad. Om du vill, kan du hjälpa redaktionerna att fylla tidningens blanka utrymmen med intressant eller underhållande material. Frågesporter och tipsartiklar är två av de saker du kan bidra med.

Frågesporter

Frågesporter är populära. Jag vet det av egen erfarenhet. Tiden innan jag bestämde mig för att skriva den här boken var jag nämligen redaktör för Sveriges populäraste tv-frågesport, ”Vem vill bli miljonär”. Vi hade ett genomsnitt på 1,5 miljoner tittare för varje program och den höga siffran höll i sig säsong efter säsong. Så jag känner att jag någorlunda säkert kan påstå att det svenska folket tycker om frågesporter.

Man kan tänka sig frågesporter om nästan vilket ämne som helst. Har du en tandläkarmottagning kan du skapa en frågesport i ämnet tandvård. Är du istället florist kan du skriva en frågesport om hur man ”signalerar” med hjälp av blommor – Vad vill man säga om man ger någon tre röda rosor? och så vidare. Knyter du dessutom an din frågesport till en ”blomsterhögtid” som exempelvis alla hjärtans dag, ökar dina chanser att få den publicerad.

Tipsartiklar

Tipsartiklar är uppskattade saker – hur många extra lösnummer säljer inte kvällstidningarna med hjälp av skatteexperternas tips och råd i deklarationstider?

Kan du tipsa läsarna om hur de bör göra för att spara tid, spara pengar, bli mer hälsosamma, arbeta effektivare, få bättre självförtroende, undvika att hamna i skuldfällor etc – ring eller skriv och presentera din idé.

Erbjud alltid dina tipsartiklar gratis. Som ”kompensation” kan du istället försöka få med ditt företagsnamn, din kontaktinformation eller adressen till din hemsida i anslutning till din artikel. Eller rättare – något av detta ska du kräva att få.

Idéer baserade på redaktionskalendern

Många tidningar, tidskrifter och radio- och tv-program publicerar information om kommande tema- eller specialnummer/inslag på sina hemsidor. Surfa in på de publikationer som bevakar din bransch och se efter om den redaktionella kalendern innehåller något specialnummer om ditt verksamhetsområde. Om så är fallet kan du skicka ett brev till redaktören alternativt direkt till den journalist som bevakar området och föreslå dig själv som intervjuobjekt eller som kunskapsresurs.

Kalendrar

De flesta tidningar publicerar kalendrar över kommande händelser. Det är ofta genom dessa som läsarna gör sig en bild av vad som är på gång i branschen. Därför, har du en aktivitet eller ett evenemang på gång så bör du inte missa att meddela detta till tidningarnas kalenderredaktioner.

© 2009 Copyright: Bernd Schmitz

Mångfaldigande av innehållet i PR-handboken, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjuden utan medgivande av författaren.

Telefon

+46 (0)70 931 40 50