Del I – PR-planen

7. Aktiviteter, tidplan och budget

Du har nu bestämt dina kommunikationsmål och vilka strategier du ska använda för att nå dem. Nu återstår att bestämma när du ska genomföra dina olika aktiviteter. Försök att hålla ett stadigt och jämnt kommunikationsflöde. Som ett riktmärke kan du försöka hålla dig till att åtminstone en gång per månad genomföra någon form av kommunikationsaktivitet. Det kan vara ett utskick av ett pressmeddelande, författande av en debattartikel, medverkan på något företagarmöte eller mässa eller någon annan relationsskapande aktivitet.

För att du enklare ska få en överblick över dina kommande PR-aktiviteter föreslår jag att du slår fast en tidsplan för de aktiviteter du tänker genomföra och bestämmer vem som ska göra vad. I samband med detta kan du även försöka bedöma vad de olika aktiviteterna kommer att kosta (gärna utslaget per månad och/eller hela året). Du har kanske redan ett schema som täcker in andra aktiviteter i ditt företag, i så fall kan du ju bara lägga till en flik och döpa den till PR-aktiviteter. Ditt aktivitetsschema skulle kunna se ut någonting i den här stilen:

 

SKRIVÖVNING
Gör en egen tidsplan över de aktiviteter som du ska genomföra de närmaste 3, 6 eller 12 månaderna och försök att uppskatta kostnaderna för dem.

© 2009 Copyright: Bernd Schmitz

Mångfaldigande av innehållet i PR-handboken, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjuden utan medgivande av författaren.

Telefon

+46 (0)70 931 40 50