Appendix

Några funderingar kring internationell PR

Den som vill göra sitt företagsnamn känt utanför Sverige bör känna till de olikheter som gäller mellan Sverige och andra länder. Det finns ett antal fallgropar som man lätt snubblar ner i om man inte förberett sig tillräckligt noga.

Ett av det vanligaste misstagen är att se på en region som Europa som en homogen mediemarknad. Europa utgör en komplicerad blandning av länder, kulturer och språk som behöver närmas med olika infallsvinklar. Omsatt i praktisk PR betyder det att det företag som tror att det enkelt kan omforma sin existerande ”svenska” PR-strategi och applicera den i vilket land som helst kommer få det tufft.

Utöver det är det väldigt viktigt att planera i förväg och tänka igenom om man har de finansiella och resursmässiga tillgångar som krävs för att genomföra PR-aktiviteter i flera länder samtidigt. Här följer några praktikaliteter att ha i åtanke då du vill inleda en internationell PR-satsning:

Anpassa dina pressmeddelanden

Börja i tid med att översätta dina pressmeddelanden. Egentligen är översätta fel ord i sammanhanget. Ett bättre ord är anpassa. Att enbart översätta går visserligen, men det ger troligen ett dåligt resultat. Att anpassa pressmeddelandet är en helt annan sak. Det görs bäst av någon som befinner sig på plats, det vill säga någon som förstår och är insatt i det unika kulturella och affärsmässiga klimat som råder i det land där man vill ha PR-närvaro. Det bör vara någon som vet hur de lokala medierna fungerar, vilka dagstidningar, tidskrifter, bransch- och facktidningar, webbtjänster, radio- och tv-kanaler som finns och vilka journalister som bevakar vad.

Lokal representation är ett plus

Tänk också igenom hur du ska bära dig åt för att hantera frågor från de lokala medierna på plats. Har du någon som kan bistå journalisterna med svar på deras frågor, på deras språk, någorlunda snabbt? Återigen, att tänka igenom vilka resurser man är beredd att avsätta till den internationella PR-satsningen är viktigt. Vilka resurser kommer att krävas för att upprätthålla en kontinuerlig kontakt med de lokala medierna och för att få till stånd snabba utskick?

Om att anlita en internationell PR-byrå

Du kanske säger: OK, jag anlitar en global PR-byrå som hjälper mig. Och visst, det kan du göra. Det finns mängder med byrånätverk att välja mellan. Det är inte där skon klämmer. Problemet består i att försäkra sig om att rätt och samma mix av kompetens, expertis och resurser tilldelas ditt företag på samtliga ställen där du vill ha PR-närvaro. Även om de aldrig skulle medge det, så är det inte helt ovanligt att de internationella byrånätverken inte har möjlighet att upprätthålla samma grad av expertis på samtliga ställen där de är verksamma. En byrå kan ha ett väl utvecklat nätverk i Norden, medan det sydeuropeiska fungerar mindre bra och så vidare.

Etablera ett eget byrånätverk

Alternativet till att anlita ett globalt byrånätverk är att själv försöka hitta de bästa byråerna i respektive land. Med lite tid och pengar är det görbart. Utmaningen ligger i att hålla samman och koordinera alla olika byråer som sedan ingår i ditt eget nätverk. Du behöver få till stånd en kontinuerlig inrapportering från samtliga byråer som ingår i nätverket. Det kommer kräva en stor skopa tid och kraft. Exempelvis är det nödvändigt att samtliga byråer rapporterar in sina aktiviteter och resultat i ett standardiserat format, så att de blir lätta att jämföra och utvärdera.

En annan aspekt är den nödvändiga personliga kontakten och hur den ska arrangeras. Det går visserligen att genomföra en telefonkonferens med de olika byråerna, men det gäller att hitta en tid som passar alla oavsett var de befinner sig i världen. Det går, men betydligt enklare är att koncentrera sig på ett eller högst ett par länder till att börja med. När du har uppnått fotfäste i dessa länder, kan du fortsätta i fler.

Som sammanfattning kan man väl säga att det finns en hel del fallgropar när det gäller internationella PR-satsningar. Men det är fullt möjligt att uppnå goda resultat om man har en försiktigt realistisk syn på sin satsning. Och idén att börja arbeta med internationell PR är absolut inte dum, särskilt nu som länderna i Europa växer varandra närmare för varje år som går. Det är fortfarande relativt få svenska företagare som ägnar sig åt internationell PR, vilket ger den som vågar och kan stora möjligheter att vinna kommersiella fördelar gentemot sina avvaktande konkurrenter.

© 2009 Copyright: Bernd Schmitz

Mångfaldigande av innehållet i PR-handboken, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjuden utan medgivande av författaren.

Telefon

+46 (0)70 931 40 50