Över 37 000 timmar av att hjälpa stora och medelstora företag med affärsdrivande marknadskommunikation

sålda exemplar av PR-handboken

timmar som kommunikationsrådgivare, and counting...

timmar som kommunikationschef

timmar som journalist

Författare

Min bok ”PR-handboken” är en praktisk handbok med konkreta tips och råd inom alla delar av PR-området, en självstudiebok som genom skrivövningar visar hur man sammanställer en PR-plan och en inspirationsbok som ger tips om när var och hur en lyckad PR-satsning kan genomföras. PR-Handboken är såld i över 5 000 exemplar, men läst av betydligt fler än så, bland annat har den använts som kurslitteratur på Berghs School of Communication i Stockholm.

Rådgivare

Genom mitt företag, Verything Communications, hjälper jag stora och medelstora företag att driva affärsvärde och hantera anseende genom kommunikation och digital marknadsföring. Det innefattar resan från strategisk och taktiskt idégenerering till kreativ konceptuell problemlösning som skapar verkligt värde för målgruppen och därigenom vinner uppmärksamhet.

Kommunikationschef

Jag har haft förmånen och det stora nöjet att få leda kommunikationen och marknadsföringen för flera fantastiska företag, vart och ett med sina förutsättningar och möjligheter, vart och ett med sina utmaningar. Gemensamt för samtliga roller har varit insikten vilken stor skillnad och betydelse för affären väl utförd och smart kommunikation verkligen innebär.

Telefon

+46 (0)70 931 40 50